x

Мож онлайн чітати найновіше выданя журнала Отцюзнина. Має уж і властный вебсайт

00

В літі 2023-го року подарило ся з фінанчнов підпоров америцькых Русинів через професора Павла Роберта Маґочія обновити выдаваня єдиного друкованого русиньского періодіка на Підкарпатю – журнала Отцюзнина. Їх выдавателями суть Закарпатьске областне научно-културолоґічне общество імени Александра Духновіча і Русиньскый културолоґічный клуб. Єднов із пожадавок америцькых Русинів, котры підтримали выдаваня Отцюзнины на два рокы, было, жебы журнал быв доступный і в електронічній формі на інтернеті. І так у фебруару быв створеный новый вебсайт журнала, де мож найти выбраны статі із друкованой верзії, а недавно прибыла там і повна електроніча верзія найновішого выданя, котру мож чітати. Отцюзнина появила ся і на соціалных сітях. Покля хочете знати вшыткы новоты односно журнала, мож собі Отцюзнину найти і в рамках сітей Facebook а Instagram. (ЛЕМ.ФМ, Пкф)