x

Од зачатя дальшой арабско-ізраїльской войны, знамой як Йомкіпурска, минуло днесь 50 років

00

В часі ослав найвекшого жыдовского свята День змірїня – Йом Кіпур  – на Ізраїль од Сінайского півострова і з Ґоланскых гор неочіковано з тісячками танків атаковали Еґіпт і Сірія. Од зачатя дальшой арабско-ізраїльской войны, знамой як Йомкіпурска, минуло днесь 50 років. Война ся зачала 6-го октобра 1973 і тырвала нецілый місяць. Выжадала собі жывоты веце як 2600 Ізраїльчанів, скоро 15.000 Еґіптянів і Сірчанів і дальшых 38.000 особ на обідвох боках потерпіло пораніня. (TASR, Pkf)