x

Посланці ЕП одобрили догоду о брехіті

00

Посланці Европского парламенту вчера вечур одобрили одношіньом голосів 621 ку 49 догоду о брехіті, котра к 31-му януарю о півночі дасть можность рядженый одход Споєного кральовства з Европской унії і тыж з Европского сполоченства про атомову енерґію. Европарламент быв послідньов інштітуціов, котра ся мусила ку догоді высловити. Із 683 притомных  посланців ся 13 стримало голосуваня. Одобріньом догоды о брехіті значіть дефінітівне потверджіня реалности, же в ночі з пятниці на суботу ся скінчить 47-річне членство Британії в Европскій унії. Законодарный корпус ЕУ прийде так о 73 британьскых европосланців і чісло його кресел ся понижыть з днешніх  751 на 705. (TASR, Pkf)