x

Чеська влада підпорила пропозицію новелы о корешпондечній вольбі

00

Чеська влада підпорила посланецьку пропозицію новелы волебного закона, котра бы Чехом жыючім в заграничу уможнила волити поштов до сейму і в презідентьскых і европскых вольбах. Як на соціалній сіті Х написав міністер внутра Віт Ракушан, же тота вольба ся дотулять аж 600.000 обывателів Чехії стримуючіх ся в заграничу. (TASR, Pkf)