x
05.07.2018 З домова / Z domova

Од волеб в року 2016 абсолвовав парламент 33 засідань

Посланці Народной рады одобрили в парламенті од волеб в марці 2016 року до актуалных літніх вакацій 22 законів. Выпливать то зо штатістікы опублікованых на інтернетовім сайті НР СР. З даного чісла было 183 владных і 39 посланецькых. Цілково 12 правных

05.07.2018 З реґіону / Z regionu

В ПСК фунґує заступліня Проґраму сполупраці Венгрія-Словакія-Румунія-Україна

В Пряшівскім самосправнім краю од вчерашнього дня офіціялні фунґує реґіоналне заступліня Проґраму черезграничной сполупраці Венгрія-Словакія-Румунія-Україна інштрумент европского сусідства ЕНІ 2014-2020. Договор о зряджіню і фінанцовані тзв. Бренч Офіс-у підписали в просторах Уряду ПСК председа Мілан Маєрскый і директор Сполочного технічного

05.07.2018 Погода / Pohoda

Погода 5.7.2018

Днесь є ясно аж напівясно, місцями переходні збівшена хмарність, на западі винятково переганкы або бурї. Найвыша денна теплота 28 аж 33, в Жілінскім краю і на Спіші коло 26 ґрадусів. Теплота на горах у вышкі 1500 м коло 18 ґрадусів.

05.07.2018 Заграніча / Zahraniča

Ердоган ся став знову презідентом Турції

Урадаючій турецькый презідент Рецеп Таїп Ердоґан ся із 52,29 процентами голосів став офіціалным переможцьом передчасных презідентскых волеб. Інформувала о тім турецька Найвыша волебна рада, котра опубліковала фіналны выслідкы передчасных парламентных і презідентскых волеб. Аліянція Ердоґановой володіючой Партії справодливості і розвоя

05.07.2018 Заграніча / Zahraniča

В Поландії ся одбило Форум регіонів Ініціятівы Трьох морї

Проглубованя уж існуючой сполупраці і надвязаня новых области меджі членскыма штатами Европской унії з централной і выходной Европы быв ціль Фора регіонів Ініціятивы Трьох морї, котра ся одбыла в Ясовкі під патронатом презідента Поландії Анджея Дуду. Ініціятіва Трьох морї є

05.07.2018 З домова / Z domova

Петро Пелегріні говорить о новій важній дискусії повязаной зо землями

Є потрібно открыти важну дискусію, як рішыти проблем зо землями, котры суть у властництві Словацького поземкового фонду і находять ся в інтравілані міст і сел. По вчерашній стрічі із старостами регіону северовыходной Словакії то повів председа Словацькой влады Петер Пелегріні.

04.07.2018 Погода / Pohoda

Погода 4.7.2018

Над централнов Европов ся утримує невыразне тлакове поле. Єдночасно прудить до нашой области од западу теплый воздух. Днесь є ясно аж напівясно, місцями переходні збівшена хмарність. Найвыша денна теплота 25 аж 30, на Ораві і в підтатранскій области коло 23

04.07.2018 Заграніча / Zahraniča

Словенія выпрацювала дальше опатріня на охрану Шенгенскых границь

Словенія пожадала Німецько і Австрію о дальшы інформації дотуляючіся їх замірїв в області міграції. Інформувало о тім словінске міністерство внутра, за словами котрого іші ани єдна зо споминаных країн неінформувала подрібніше о своїы планах. Міністерство підкреслило, же словінска поліція ефективні

04.07.2018 З реґіону / Z regionu

Головним цільом акчного плану є в Медчілабірцях понижыти безробітя

Влада і Міністерство фінанцій СР суть приправены управити перерозділюючій коефіцієнт так, абы з того профітовали і меншы села. Залежыть то шак од договору Союзу міст і сел Словенска. На вчерашім выяздовім рокованю влады в Меджілабірцях то про новинарїв повів премєр

04.07.2018 З домова / Z domova

Од юла того року ся у зубарїв неможуть выужывати амалґановы бломбы

Зубары неможуть од юла поужывати амалґамовы бломбы на ошетріня молочных зубів, зубів грубых ці плекаючіх жен і зубів дітей молодшых як 15 років. Дакотрых припадів ся дана повинність недотулять. Новинку принесла новела закона о давані здравотной старостливості. Словацька комора зубных

04.07.2018 З реґіону / Z regionu

Влада СР засідать в Бардійові

Днесь владне засіданя продовжує в Бардійові. Їх головным пунктом проґраму є акчный план розвоя даного реґіону. Владный кабінет обговорює наданя регіоналной помочі у вышкі 3.765.000 евр. Найвецей фінанцій – 190.000 евр, мать быти спрямованых на ревіталізацію дітьского шпортовиска на берегу

04.07.2018 Заграніча / Zahraniča

Австрія непідпорить ніч што бы пошкодило інтересы єй країны

Австрійска сполкова влада наісно неє приправена підписати договоры, котры бы были против країні, виголосив то у Відні єй шеф, сполковый кацелар Себастіян Курц, на сполочній пресконференції з віцеканцеларом Гайнцом-Хрістіяном Страхом і міністром внутра Гербертом Кіклом. Іде о реакцію на досягнутя

04.07.2018 З домова / Z domova

Землегосподарство в СР досягло за рік 2017 позитивный выслідок господаріня

Землегосподарство в СР за актуалныма інформаціями досягло за рік 2017 позитивный выслідок господаріня, то значіть зиск перед зданіньом у вышкі 60,2 міліонів евр. В порівняні з роком 2016 ся його уровень збівшыла о 23,6 процентів. Выпливать то з тзв. Зеленой

03.07.2018 Погода / Pohoda

Погода 3.7.2018

Днесь ясно аж полоюсно, лем унікатно молга або велика хмарность. Найвысша денна теплота 20 аж 28 ґрадусів. Головно слабый вітор. (Медвідь)

03.07.2018 З домова / Z domova

Iзраіль є подля Данка лідром в ІТ технолоґіях

Парламентна делаґація під веджіньом председы Народной рады Андрея Данка одышла в понедільок на тридньову навщіву Ізраіля. Іде о реціпрочну актівіту в повязаню із офіціалнов навщівов председы ізраільского парламенту Юліго-Йоела Еделштайна на Словакії, котра проходила перед роком і была першов навщівов