x
01.06.2020 Заграніча / Zahraniča

Меджі Косовом і Сербійов є знову обходна война

Косовска влада в неділю ознамила заказ довозу выробків зо Сербії, котры несуть означены штемпельом “про Косовску републику“. Подля аґентуры AFP ся тым знова обновила обходна война меджі тыма двома сусідніма країнами на Балкані. AFP припомянула, же Косово притім лем недавно