x

Влада одобрила закон о дані зо заробітку і ДПГ

00

Новела закона о дані зо заробітку мать забранити тому, абы ся фізічны особы выгнули плачіню дані і свої приймы вывозили до даньовых раїв. Увів то міністер фінанцій Едуард Геґер по скінчіню засіданя влады СР, котра одобрила дану правну норму. Окрім того влада одобрила і новелу закона о дані з пріданой годноты (DPH), котра мать помочі честным подникательом. Геґер є пересвідченый о тім, же новела принесе справодливість в плачіню дані. Як фінанчна справа дознать ся о похыбованю, так буде мочі подля міністра фінанції діяти. Влада одобрила і новелу закона о DPH, котра подля міністра поможе подникателям. Штат буде вертати уж заплачены DPH тым подникательом, котрым додаветелі незаплатили фактуры і небудуть знати ся  достати з різных прічін к платбі DPH од свого одберателя. (TASR, Pkf)