x

Влада представить трансформацію здобываня угля

00

Трансформацію здобываня угля до 2023-го року представить влада слідуючій тыждень. В понедільок то в Братіславі повів міністер господарьства Петер Жіґа. Міністер інформовав, же про вышню Нітру приготовлює ся акчный план, котрый буде занимати ся скорочіньом терміну здобываня угля в тзв. общім господарьскім інтересі з року 2030 на рік 2023. Но рік 2023 за словами Жіґы не значіть, же бані на Словакії перестануть існовати. „Мы говориме о тім, же держава перестане дотовати выробу електричной енерґії з домашнього угля. Про бані то значіть, же будуть мусити приспособити ся обставинам рынку і будуть мусити глядати собі кліентів, котры не будуть мати дотованы ціны угля, а будуть фунґовати на прінціпі конкуренції,“ повів міністер. Рік 2023 є подля Жіґы єдночасно лімітуючім роком про модернізацію угольной Електрарні Новакы, котра спалює дотоване вышньонітряньске угля.
(Медвідь, TASR)
Фото: TASR