x

Влада СР выголосила од днесь выняткову сітуацію в країні

00

Влада СР выголосила у звязку з різіком шыріня нового коронавірусу на цілій території країны выняткову сітуацію. Платить од днешнього дня од 6.00 годины. Подля премєра Петра Пеллеґрініго може влада і штатны орґаны на основі вынятковой сітуації поужыти постановліня закона, котры інакше неможе выужыти. Дакотры вердікты ся за його словами будуть рішыти приказми і постановлінями а не справныма поступами, котры можуть мати довгый бірократічный процес. (TASR, Pkf)