x

Лубіова поважує звышіня платів в резортї за важный аспект

00

Міністерка школства, наукы, выскуму і шпорту Мартіна Лубіова позітівно оцїнила выслїдкы колектівного выїднаваня, котры ся вели мінулы тыжднї і котры значать підвышіня платів заместнанців штатной і публічной справы враховано педаґоґічных, непедаґоґічных і одборных робитників, але і науковцїв. Підвышіня платів поважує за важный аспект, котрый є у згодї із схваленым Народным проґрамом розвитку выховы і едукації. Догоду о колектівных змлувах вышшого ступня в штатній службі і у верейній службі на рокы 2019 і 2020 вчера підписав премєр Петер Пелеґріні вєдно із одборармі. Підвышіня ся дотулять веце як 400 000 заместнанців штатной і верейной справы. Подля слов Пелеґрініго іде о найвыразнїше підвышіня платів в тій сфері.
(TASR, Цітрякова)