x

Міністерство внутра СР хоче вытворити дальшых 70 робочіх мість

00

Скоро 70 робочіх місць про цівілных робітників хоче Міністерство внутра СР вытворити на одділінях Урюду граничной і загранічной поліції. Хоче так приспіти к злегчаню роботы поліцайтів і к прискоріню конаня о перебываню чужинців. Міністерка внутра Деніса Сакова то повіла в Народній раді СР в часі годины вопросів. Сакова у тім звязку іщі повіла, же приправують і реалізують творбу нового інформачного сістему евіденції чужинців. (ТАСР, Пкф)