x

Надація Заставме корупцію вызвала міністерку внутра Денісу Сакову, абы Маріяна Крижа одкликала з функції директора шпиталю

00

Директор братіславского шпиталю св. Михала Маріян Кріжко невидить причіну, чом бы мав по комунікації з Маріяном К. одступити. Обходну комунікацію поважує „за махімалні транспарентну“ і „штандартну“. Повів то на вчерайшім бріфінґу в шпиталю. За так повідаючов комунікаційов через аплікацію Threema мали вєдно то значіть обідвоє в 2017-ім року комуніковати о розшыріню просторів Шпиталю св. Михала о будинок, котрого властником быв якраз Маріян К. Надація Заставме корупцію шак підчеркла дану комунікацію за „підозрілу“ і вызвала міністерку внутра Денісу Сакову, абы Крижа одкликала з функції. (TASR, Pkf)