x

Надація Заставме корупцію: „Одход Марії Коліковой не є добров справов‟

00

Демісійов Марії Коліковой сьме прийшли о міністерку, котра была найактівнішым членом влады, покы іде о протікорупчны опратріня. Надація Заставме корупцію так реаґовала на одход міністеркы справодливости, котра нечує як добру справу. Інформувала о тім говоркыня надації Луція Пазічова. Як дале увела, міністеркі мож вычітати многы крокы як наприклад сполуучасть на змінах правил у верейнім обстараваню ці початкове недоцініня комунікації в припаді арешту і самоубивства бывшого поліцайного презідента Мілана Лучанского. Напрік тому надація є того погляду, же єй одход не є добров справов. (TASR, Pkf)