x

Подля премєра треба представити план піднятя наступных платів учітелів

00

В найблизшім періоді мусить ся представити проґрам піднятя наступных платів педаґоґів. Премєр Петер Пеллеґріні то повів по одкрытю школьского рока на Основній школі з матерьсков школов в Словацькім Ґробі. Премєр то повів в повязаню із піднятьом атрактівіты учітельской роботы. „Вказує ся, же плат скушеного педаґоґа, котрый є в школстві 20 ці 30 років, є вже релатівно на добрій уровни, мінімално в реґіонах Словакії, покля не бісідуєме о головнім місті. Но єдночасно вказує ся, же наступный плат є низкый і в Братіславі вже правдоподобно не докаже притягнути никого здібного, жебы за свою роботу выбрав професію учітеля. У мужів є то іщі складніше,“ повів премєр. Пеллеґріні припомянув, же ся будуть цілодержавно піднимати платы пеґаґоґічных робітників, котры од 1-го януара 2019-го року нароснуть о 10 процент і о рік пізніше о далшых 10 процент.
(Медвідь, TASR)