x

Посланцї НР СР зволили членів новой Рады про штатну службу

00

Посланцї вчера зволили пятёх членів новой Рады про штатну службу. Єй зряджіня принїс новый закон о штатній шлужбі. Має быти не залежным коордіначным і моніторуючім орґаном. Ёго основнов задачов буде охрана принціпів, на котрых є штатна служба будована і догляд над дотримованём етічного кодексу штатного заместнанця. Пленум в тайній вольбі зволило за членів рады Павла Ткача, Даньєлу Земановічову, Любоша Пастора, Цтїбора Коштяла і Анну Іштокову. Функчный період членів рады є сім років а зачне од 1. януаря 2018.
(Зденка Цітрякова)