x

Презідент Кіска рік по враждї Яна Куціака і Мартіны Кушнїровой

00

Презідент Андрій Кіска сі рік по враждї новинаря Яна Куціака і ёго снубеніцї Мартіны Кушнїровой не думать, же сітуація ся выразно злїпшыла. Выядрив ся так у четверь пополідне в Кошіцях. ,,Хочу похвалити вышетрёвателїв і шандарїв, же з найвекшов правдоподобностёв маме хопленых врагів, же правдоподобно знаме, хто тым врагом быв, а асі і дашто тушыме о мінімално єднім з обєднавателїв, котрый за тов цїлов враждов быв. Правда, вшыткы собі желаме, жебы ся вшыткы тоты перепоїня, котры за тов враждов были, одгалили,“ повів з тым, же розумить, же вышетрёвателї і оґраны чінны в трестнім конаню  іщі потребують час. Подля нёго є потрібне навернути довіру людей в штат і овпливнити наладу в публицї, што є задачов каждого. Увів, же люде мусать увірити, же кедь ся зробить дашто зле, мусить ся то і вышетрити, і кедь іде о высокопоставленого чоловіка.

                                                                                                                                             (TASR, Шутіова)