x

Резорт внутра: Фінанчный вклад за уквартильованя одыденців буде передходити іщі діскусії

00

Даня фінанчного вкладу за уквартильованя одыденців і його можній вышці буде передходити шырша діскусія. Міністерство внутра СР то увело в реакції про пресаґентуру TASR в реакції на ворпосы о можнім продовжіню вкладу. Подля актуалного приказу бы ся мав выплачати до кінця рока. Як дале приближыв резорт, же од марця 2022-го ку октобру 2023-го року была цілкова выплачена сума у вышці понад 130 міліонів евр. Вклад представує десять евр за єдну ніч уквартельованя одыденця, респективно пять евр при уквартельованю особы молодшой як 15 років. Условійом є підписаня договору о даню уквартельованя меджі властником негнутельности і одыденцьом, котру треба предложыти селу ці місту. (TASR, Pkf)