x

Родиче першокласників достануть звышеный вклад на дітину о 100 евр

00

Тот рік родиче першокласників достануть звышеный вклад на дітину о 100 евр. Служить їм на накупліня школскых потреб. Родиче достануть тот вклад на дітину автоматічно, немусять о нього жадати. Централя праці од зачатку того місяця збирать дані о дітях, котрых родиче мають на даный вклад право. „Вклад ся буде выплачувати вєдно з родинныма прыдавками в октобрі. З діяням од 1. септембра того року буде централя праці здобывати інформації з централного реґістра дітей, учнів і штудентів (RIS), котрых справує міністерство школства,“ конкретізувало про пресову аґентуру TASR централя праці з тым, же в першых дньох октобра централя перебере дані о каждій дітині у віку 5 аж 8 років і дітині у віку 16 аж 25 років з цільом потверджіня о навщіві школы і выплачіня звышеного вкладу на дітину. (TASR, Pkf)

Прочітайте собі / Pročitajte sobi