x

Словакія зачала давати даочасный притулок про обывателів Україны

00

Дочасный притулок достануть од днешнього дня на Словакії обывателі Україны і їх родинны членове. Жадателі о дочасный притулок, але і тзв. одыденці, можуть тыж пожадати о наданя здравотной старостливості і в припраді, же ся преукажуть лем леґітімаційов чужынця жадаючого о наданя дочасного притулку або докладом о толерованім перебываню на теріторії Словацькой републикы з означіньом “одыденець“. Выходить то з приказу, котрый вчера одобрила влада СР. (TASR, Pkf)