x

Є приправена пропозиція колективного договору высшого ступіня на рік 2018

00

Рада председів Конфедерації одборовых союзів вырішыла о тім, же в пропозиції колективного договору вышого ступіня буде пожадавка і на валорізацію таріфных платів педаґоґіцкых і одборных заместнанців і учітелів высокых школ. Увела то в перебігу прес-конференції в Братіславі віцепрезідентка Конфедерації одборовых союзів СР Моніка Углерова. Конфедераціа одборового союзу в пропозиції колективного договору высшого ступіня про рік 2018 прияла вердікт, жебы таріфны платы были навышены о 4,8 процентів про цілу штатну і общу справу а о 6 процентів про учителів. Рада одборового союзу робітників школства і наукы в Словакії сучасно уклака председові союзу Павлові Ондекові непідписати колективный договор высшого ступіня на рік 2018 в припаді, кедь необуде обсягувати установліня, котре ся дотулять валорізації платовых таріф учителів.
(Петро Кімак-Фейко)