x

Ґенералный прокуратор мать быти подля презіденткы спомеджі прокураторів

00

Презідентка СР Зузана Чапутова є згодна з назором, же кандідат на ґенералного прокуратора бы мав быти спомеджі прокураторів. Зарівно внимать як проблем, же пропонованы зміны в законї о прокуратурі бы могли быти вырозумены учелово, кедьже ся говорить головно о єднім менї. Про TASR то увів говорця презіденткы Мартін Стріжінец. Додав, же при менованю шефа Ґенералной прокуратуры СР буде презідентка выгодночовати сповнїня вшыткых предпокладів враховано затяжей з минулости, котры бы го могли лімітовати.

(TASR, Шутіова)