x

Будовы судів в Кошыцькім і Пряшівскім краю были евакуованы

00

Евакуація і огляд будов судів в Кошыцькім і Пряшівскім краю собі вчера выжадала так повідаюча бомбова загроза. Подля поліції ю ознамив на тісньовій лінкі 112 коротко по 8.00 годині мужськый голос. По приятю даного ознамліня поліція зараз прияла потрібны безпечностны крокы з цільом охраны жывота, здоровя і маєтку осіб. Огляд судів з резіденційов в місті Кошыці были закінчены з неґатівным выслідком. Інформувала о тім пресову аґентуру TASR кошыцька крайска говоркыня Яна Масарова. В справі уж діє досліджуватель Поліцайного корпусу, котрый зачав карне досліджуваня про карне діяня шыріня поплашной справы. По винникові поліція інтензівні досліджує.  (TASR, Pkf)