x

Вызнамна особность русиньского културного і сполоченьского жывота Анна Кузмякова дожывать ся вызнамного жывотного юбілея

00

В тых днях ся дожывать вызнамного жывотного юбілея 70-ох років вызнамна особность нашого културного і сполоченьского жывота Анна Кузмякова. Окрім того, же є языковов коректорков НН ІнфоРусина, котрых є і основательков,  была тыж при кодіфікації русиньского языка, была і председкыньов Русиньской оброды на Словеньску. З їй  многочісленных актівностей і вкладів до русиньского руху  за період 30 років спомяньме холем тоты найвызначнішы. Анна Кузмякова была тов, котра перед 20 роками основала днесь вже традічну подію декламації в русиньскім языку Духновічів Пряшів. Основала і далшы свого часу успішны події, наприклад прославленый гуморістічный фестівал На фіґлярьску ноту. Вдяка Анні Кузмяковой маєме унікатный діск з назвов Гімнічны співы Русинів. Є авторков і едіторков різных книжных проєктів Русиньской оброды, як наприклад: Материнеслово гріх забывати (2004 р.), Фольварк на красным мйыйсцу є (2005р.), Русиньскы перлы (2009 р.), Наша двадцятьрічна путь (2010 р.), Русины весело і важні (2013 р.), была языковов коректорков трьох книжок Миколая Коневала, остатня вышла лем минулый рік ітд. В редакції народностно-етнічного высыланя Словацького радія в роках 2013 аж 2017 наповньовала і репродуковала обсяг популарной релації Музичны поздравы, доднесь партіціпує на приправі справ до русиньскых Радіоновин. Вже дакілько років робить і про інтернетове русиньске радіо Русин. ФМ, де таксамо помагать зо справами і языковыма коректурами. В языковых справах помагать нераз і Словацькому народному музею – Музею русиньской културы ці нашому професіоналному ансамблю ПУЛС. Русинів із Словакії много раз репрезентовала як делеґатка на Світовых конґресах Русинів, участь брала і на тім остастнім в Хорватії, два рокы тому назад. В рамках 4-го меджінародного конґресу русиньского языка, котрый проходив у Пряшові у 2015-ім році была їй уділена Премія ім. Кіріла і Методія за розвиток русиньского языка. (Лем.фм, Пкф)