x

В реґіоні Снина оправлять ся три памяткы

00

Орґанізація Карпатьскы деревяны церькви здобыла суму 3000 € од Фундації VÚB, вдяка котрым хоче зробити три ремеселны воркшопы заміряны на дерево і камінь, і оправити так три выбраны памяткы в реґіоні Снина. Єдночасно тыма воркшопами хоче орґанізація вышколовати містных людей, вдяка котрым ся културна дідовизна реґіону всокотить і про далшы ґенерації. На поміч, котры памяткы выбрати на реконштрукцію, закликали собі своїх любителів на сіті Facebook. Довєдна было номінованых сім обєктів у трьох катеґоріях: Камінь – оправа текстів, Камінь – спевніня матерії і клеїня, і Деревяный шындель. Подля резултатів голосованя, котре проходило од 16-го юла і закінчіло ся о півночі 20-го юла, орґанізація в близкім часі постарать ся о реконштрукцію пісковцьового кресту в Шмиґовці, нагробный камінь Василя Духновіча, прадіда Александра Духновіча, котрый быв парохом в селі Тополя, де є і похороненый і деревяный шындель на Ґрекокатолицькій церькви в селі Ялова.
(Медвідь)
Фото: TASR