x

В СНМ- Музеу русиньской културы в Пряшові собі припомянули 100 років од вытворіня 1. Ческословеньской републикы

00

СНМ – Музеум русиньской културы ( СНМ-МРК) в Пряшові вчера славності одкрыв выставку під назвов „Штвертьстолітя вєдно, Чехословакія і Подкарпатьска Русь“, котру приготовив в співпраці з Народным архівом Чеськой републікы. Цільом выставкы є припомянути собі сту річницю вытворіня Першой Ческословеньской републикы в рамках котрой была вчленена і Подкарпатьска Рус. Говорячі о Русинах на Словакії і Западній Україні, рік 2019 є вызначным роком в  їх історії. О його вызнамі говорить історік СНМ – Музеа русиньской културы в Пряшові  Наталія Кольова, „в тім часі, наприклад, в області інфраштруктуры было выбудоване перепоїня вецей як 1000 км довгой републикы в западно-выходнім напрямі а то через выставбу жалізничой дорогы Хеб – Ясінь, выбудовало ся летіско при Ужгороді і завела ся реґулярна літецька лінія Прага – Братіслава – Ужгород. Выбудовала ся дорожна інфраштруктура, зачалося з выставбов сіті гідроелектрарні і наслідно зачало ся з електріфікаційов реґіону. Треба спомянути, же  в тім часі зачало ся  і з  будованя многых адміністратівных будинків, културных центрів, школ ці шпиталів а то під тактовков найвызнамнішых ческословеньскых архітектів.“ (Пкф)