x

Змодернізують і росшырять матерьску школу на Ул. Людовіта Штура у Свіднику

00

Місто Свідник здобыло ненавратну фінанчну дотацію у вышцї веце як 500-тісяч евр з Інтеґрованого реґіоналного операчного проґраму Міністерства землегосподарьства СР на модернізацію матерьской школы на Ул. Людовіта Штура. Як увела говоркыня свідницькой радніцї Крістіна Тхірова: „Цїлём проєкту є вытворїня што найлїпшых условій передпрімарной едукації в спадовій области, вытворїня достаточных капаціт про умістнёваня дїтей до передшкольскых заряджінь, а тым підпора молодых родин і реалізація ся жен в робочій области“. Росшырїня капаціты школкы ся буде реалізовати надставбов будовы. В ареалї школкы выбудують з дотачных фінанцій і вецефункчне дїтяче гріще.
(Зденка Цітрякова)