x

Місто Пряшів знова декларує, же поужыє еколоґічный матерял на утримуваня своїх драг і пішників

00

Місто Пряшів декларує цалкову приправеность на зимне утримованя драх, котрых мать 223 кілометрів і скоро 270 кілометрів пішників,  же знова на то поужыє еколоґічный матерял. На утримованя драг суть забезпечены штирї великы і два меншых посыповы авта з лемешами і на утримуваня пішників вєдно 16 механізмів. Як інформувала пряшівска радниця, же на зимне утримуваня драг і пішників мають до кінца 2022-го року выділено высше 121.000 евр. К діспізиції мають 100 тон посыповой солі і 550 тон шутру. Зимне утримованя драг і пишніків забезпечує 70 робітників. На утримуваня пішників в централній містьскій зоні є забезпеченый еколоґічный посыповый матерял – хлорід горечнатый вєдно зо зеолітом. Зимне утримувамя в Пряшові тырвать од 1-го новембра 2022-го року до 31-го марця 2023-го року. Утримуваня драг забезпечує Справа і утримуваня комунікації міста Пряшів і утримованя пішників додавательска сполочность Záhrada Real. (TASR, Pkf)