x

Од 15-го септембра до 15-го новембра 2020-го року проходить Вытварный конкурз на тему Рік русиньского села

00

Рік 2020 є Округлым столом Русинів Словеньска выголошеный за Рік русиньского села. В рамках юбілейного року русиньска платформа приготовила дакілько актівностей. Моментално проходить і актівность заміряна на діти. Од 15-го септембра до 15-го новембра 2020-го року проходить Вытварный конкурз на тему Рік русиньского села. В штатуті конкурзу ся пише, же його цільом є мотівувати діти і школярів школ, жебы залучіли ся до конкурзу посередництвом вытварных творів, котры будуть зроблены будьяков техніков і выповідять в них свою позицію, чутя і усвідомліня собі ідентіты, приналежности ку свому народу і гордости на нього. Залучіти ся може кажда школа із своїма школярами. Подля штатуту конкурзу буде проходити в трьох етапах – школське коло, окресне коло, цілословацьке коло. Штатут конкурзу можете найти на офіціалнім сайті Округлого стола Русинів Словеньска. (ЛЕМ.фм, Pkf)