x

Посланці ПСК одобрили на своїм засіданю учелову дотацію місту Пряшів і селу Убля

00

Пряшівськы крайскы посланці одобрили на своїм вчерайшім засіданю на реалізацію проєктів учелову дотацію місту Пряшів і селу Убля вєдно у вышці 400.000 евр. В Пряшові поможуть крайскы гроші довыбудовати шпортову інфраштруктуру і в Ублі выбудовати ціклопішник. Пряшову є спрямуваных 300.000 евр на проєкт довыбудованя шпортовой інфраштруктуры на Яздецькій улиці. З учеловой дотації ся буде реалізувати реконштрукція главной трібуны, главні єй внутрішні просторы.  Про Ублю была з розрахунку крайской самосправы одобрена учелова фінанчна алокація у вышці 100.000 евр. Село фінанції поужыє на выбудованя ціклопішника про розвой черезграничного турістичного руху, і то в рамках його першой етапы. Цільом проєкту є выбудованя і звышіня штандарду ціклотрас в Народнім парку Полонины і приграничной теріторії, споююча Словакію і Україну. По реалізації вытворять ся предпоклады про розвой турістичного руху, підпору ціклотурізму і мягкой туростикы в сниньскім реґіоні. (TASR, Pkf)