x

Пріорітов міста Стропків в року 2024 є проєкт реконштрукції площадкы

00

В області проєктовой приправы є  про місто Стропків в року 2024 пріорітов історічна площадка. Подля пріматора Ондрея Брендзы самому будованю передходить важна приправа. Як  конкретізував Брендза про пресаґентуру TASR, же в року 2023 оцінили архітектонічне змаганя на єй будучу подобу. Од літа інтензівно комунікують з авторами – переможцями пропозиції, як і інштітуціями, котры будуть взаімодіятельны  при приправі проєктовой документації і догляду над реконштрукційов. В року 2024 бы мав быти готовый ставебный проєкт і наслідні будуть ся гледати джерела на фінанцованя ставбы, причім одгадованый келчік рахує з пару міліонами евр. Актуално, подля слов пріматора Стропкова, є  в реалізації проєктова документація на комплексну реконштрукцію і надставбу дальшого штоку обходного дому  Mier. (TASR, Pkf)