x

ПСК підпорив 17 проєктів про вісем окресів

00

Пряшівскый самосправный край (ПСК) дасть з властных дотацій жадателям з вісем окресів края. Про міста і села їх в сумі 700.000 евр схвалили крайскы посланці на своїм понедільковім засіданю. TASR о тім інформовала Леа Геілова з одділіня комунікації і пропаґації Уряду ПСК. Як конкретізував ведучій одбору проєктового ряджіня Уряду ПСК Ян Коцак, на засіданю ПСК было підпорено 17 проєктів на підпору шпорту, ціклотурістікы, турістікы, културы. Споминаны дотації посланці схвалили про самосправы з окресів Бардейов, Гуменне, Кежмарок, Меджілабірці, Сабінів, Стара Любовня, Свідник і Вранів над Топльов. (TASR, Pkf)