x

Руськый клуб собі припомянув 95 років єствованя

00

Членове Руського клубу 1923 на юбілейній стрічі, котра проходила вчера пополідне в Музею русиньской културы в Пряшові, собі припомянули 95-ту річніцю свого єствованя. Споминали  і на зачаток аґітації купліня Руського дому в Пряшові – як културно-освітнього центра Русинів,  на котрый ся в цілонародній збірці складали домашні Русины і родаци споза океану в Америці.
(А. Кузмякова)
Фото: А. Кузмякова