x

Середня одборна школа в Снині мать нове мілтіфункчне гріско

00

Середня одборна школа в Снині мать нове мілтіфункчне гріско. Было выбудоване в єй ареалі на теріторії 594 квадратных метрів. Выбудованя ся подарило зреалізувати завдякы Міністерства інвестицій, реґіоналного розвоя і інформатізації СР, котре дало суму 80.000 евр і Пряшівському самосправному краю, котре приспіло сумов 67.000 евр. Пресову аґентуру   TASR о тім інформувала Леа Леготска з одділіня комунікації і пропаґації Уряду ПСК. Гріско на лоптовы гры як волейбал, баскетбал, ногейбал, малый фотбал, бедмінтон было дане до хоснованя шпортовій верейности 2-го мая. Хоснувати го будуть нелем школярі і робітници школы в часі годин фізічной годины, шпеціалной фізічной выховы і пораденьской приправы, але і школярі уквартельованы в школскім інтернаті ці шырока верейность в пообідняйшім часі. (TASR, Pkf)