x

Сниньску лавку, котра є в гаварійнім ставі заперли

00

Сниньску лавку про пішых через Ціроху з Уліцї СНП на Уліцю Светоплукову заперли. Статік в посудку звертав увагу на єй гаварійный став. В невыговлюючім ставі суть подля нёго порушены сходы. Головны i поперечны носникы a тыж страчене дебнiня суть згарджавены. Посланцї достали на стіл у четверь інвестічный замір реконштрукції той важной спойницї меджі родинныма хыжами, головнов драгов і зонов служеб в містї.
Реконштрукцію заплатить місто з розрахунку. Посланцї на ню в рамках пятой зміны розрахунку одобрили 50 000 евр з резервного фонду. Коли буде лавка зась служыти пішым, заты не є знаме.

(KORZÁR, Шутіова)