x

Стара Любовня модернізує шпыталь

00

В Старій Любовні зачали модернізацію просторів Любовняньского шпыталю. Нa проєкт Добудованя капаціты і модернізації інфраштруктуры шпыталю, котрый є співфінанцованый з Европского фонду, дістали 4,5 (штири цілых пять) міліонів евр. В рамках того проєкту ся розшырить капаціта одділінь в павілоні „A“, але оправлять ся і операчны салы. Роботы бы ся мали скінчіти до юла в році 2020.
(Podtatranské noviny, Кузмякова)