x

Школскым інштітуціям в Старій Любовні пришли рекордны недоплаткы за тепло

00

Містьтным школам в Старій Любовні пришли рекордны недоплаткы за тепло. Імформував о тім пріматор міста Любош Томко з тым, же зла сітуація є в школах, котры мають властне джерело тепла, то значіть пліновы котлы або тепловы черьпадла. Штат авізував, же на недоплаткы зряджователям приспіють. Окрім того ся школам парукратньо звышыли і залогове платбы на рік 2023. Тоты суть подля пріматора невытримлюючі і ліквідачны. Основна школа Левочска мать наприклад з колышніх 1400 евр платити веце як 10.000 евр місячні, в сітуації Матерьской школы Всетінска є то по новім 5100 евр, покы в минулім року платили нецілых 700 евр.  Як Томко наконець додав, же інтензівні заоберають ся рішіньом взникнутой сітуації і о дальшім поступі будуть жытелів міста вчас інформувати.   (TASR, Pkf)