x

Вольбы на презідента Чехії будуть 12. – 13. януаря 2018

00

З девятіх кандидатів на ческого презідента мать найвысшу підпору днешня голова штату Мілош Земан, котрого бы подля дослідженя зреалізуваного про Ческу телевізію волило 41 перцент респондентів. На другім місці скінчів бывалый председа Академії наук Ческой републикы Їжі Драгош, котрого бы волило 30 процентів опрошеных, причім його волебный потенціал є іші о 10 процентів высшый. “Мілош Земан збирать голосы переважні меджі старшыма воличами, головно у віку над 60 років. Підпорюють го і воличі зо сел чі меншых міст і передовшыткым с нижшов освітов. В данім припаді є Їжі Драгош в основі докладным протиполом,“ увів аналітік аґентуры Кантар ТНС Павел Раноха.
(Петро Кімак-Фейко)