x

Голандьско схвалило закон, котрый рушыть пятьднёве чекана на інтеррупцію

00

Векшына посланцїв голандьского парламенту голосовала подля очекованя за пропозіцію закона, котрым ся зрушыть пятьднёва чекача доба на выкон інтеррупції. Увів у четверь справодайскый сервер DutchNews.nl. Повинне пятьднёве чеканя ся в сучасности дотулять вшыткых жен, котры суть грубы довше як 16 днїв а вырїшыли про умеле перерушіня ґравідіты. Уведжена чекача доба была загорнута до голандьского закона о потратох зачатком 80. років 20. стороча, кедь ся інтеррупції стали леґалныма. Ку управі леґіслатівы ся теперь іщі мусить выразити верьхня комора парламенту, но не очекують ся жадны прекажкы про приятя закона. Подля DutchNews.nl. ся чекать, же векшына членів парламенту одобрить і пропозіцію закона, котрый мать уможнити родинным доктором просто передписовати потратовы таблеткы. Тоты суть в сучасности доступны лем на потратовых клініках.

(TASR, Шутіова)