x

ЕП схвалив 3,4 міліарды евр про країны ЕУ приїмаючі утеченцїв

00

Европскый парламент у четверь схвалив наряджіня поволююче неодкладно уволнити 3,4 міліарды евр про штаты ЕУ, котры удїлили притулок людём з Україны утїкаючім перед російсков аґресіёв. Приятя підпорных превентівных кроків про країны евроблоку, котры приїмають утеченцїв з Україны, надвязує на рїшіня европосланцїв з минулого тыждня о переорьєнтованю средств з азілового і когезного фонду до країн ЕУ, котры прихылили утеченцїв. Уволнїня 3,4 міліарды евр зо средств REACT-EU в цїлковій доступній вышцї десять міліард евр у четверь в Штрасбурґу підпорило 549 посланцїв, єден быв проти а вісем ся стримало голосованя. Країны ЕУ, котры гранічать з Українов, то значіть Словакія, Мадярьско, Польща і Румунія, як і штаты Унії, котры прияли вызначне множество одповідаюче веце як єдному проценту їх популації теда Булгарія, Чехія, Естонія і Австрія, будуть мочі такой черпати аж 45 процент зо средств REACT- EU первісно становленых на обнову по пандемії коронавірусу, а то без потребы доложыти в тім штадію будьяку фактуру.

(TASR, Шутіова)