x

Минуло сто років од народжіня русиньского церьковного єрархы, першого пражского екзархы, владыкы Івана Лявинця

00

18-го арпіля минуло сто років од народжіня русиньского церьковного єрархы, першого пражского екзархы, владыкы Івана Лявинця. Пережыв нелегкый жывот, но ниґда не зрадив свою церьков, і все памятав, з якого народа походить, о чім свідчіть і то, же і вдяка ньому были офіціално выданы першы русиньскы переклады Єванелій і Апостолів. Народив ся Іван Лявинець 18-го апріля 1923-го року у Воловці на Підкарпатьскій Руси, втогдышня Чехословакія.  Остатні рокы свого жывота пережыв у Домі святой Єлизаветы в Жернувці, коло Бырна. Одобрав ся до вічность владыка Іван Лявинець при Божественній літурґії. Было то 9-го децембра 2012-го року. Похорон владыкы одбыв ся в його роднім Воловці пару днів пізніше, 14-го децембра. (ЛЕМ.ФМ, Pkf)