x

Мілош Земан ід демонштраціям

00

В четвер в телевізії Барандов означів Мілош Земан демонштрантів за худачіків, котрых му є жаль. Демонштранты в Чехах пожадують захованя слободы слова і незалежность Чеськой телевізії. Подля Земана Чеська телевізія упредностнёвала політічну партію TOP 09, причім ся одкликує на сондаж Факулты соціалных наук Карловой універзіты. Но аналіза была дакількораз спохыбнена а і сама Рада про розгласове і телевізне высыланя узнала, же не мала якость. Земан повів, же проти демонштраціям і слободї слова ніч не має. Люде собі удайно можуть демонштровати за тунїше пиво, але не мали бы протестовати проти выслїдку волеб. Крітіку собі выслухав і Андрій Бабіш, котрого Земан подля властных слов дакількораз варовав, же політік ся не має бояти демонштрацій.
(TASR)