x

Округлый стіл з нагоды сторічніці выданя русиньской ґраматікы

00

Як інформовала аґентура Рутенпрес, 29-го септембра 2023-го року в просторах Заводу про културу войводиньскых Русинів у Новім Саді одбыв ся округлый стіл з нагоды округлого юбілея – сторічніці выданя Ґраматікы бачваньско-русиньской бісіды (оріґ. Граматика бачваньско-рускей бешеди). Ґраматіку у 1923-ім році в Сримскых Карловцях выдав єден із найвызначнішых просвітителів Русинів на нижній землі Гавриїл Костельник. В рамках події одпрезентовало свої рефераты дакілько науковців, котры занимають ся тов варіантов русиньского языка. Як было повіджено на округлім столі, Костельник усвідомльовав собі, же якраз народна бісіда має быти тов основов, на котрій має ся штандардізовати і кодіфіковати язык бачваньско-сримскых Руснів. Процес, котрый наштартовав Костельник выданьом ґраматікы, быв процесом нелем еманціпації языка, але і самой русиньской комуніты на нижній землі. На округлім столі были одпрезентованы і новы публікації. Округлый стіл орґанізовало Дружство про русиньскый язык, літературу і културу.  Фото: Рутенпрес.  (ЛЕМ.ФМ, ПКФ)