x

Польска діпломація крітізує німецькы медія

00

Польске міністерство заграничных справ  собі призвало німецького діпломата у звязку з такзванов зауятостьов німецькых медій при покрываню кампанії перед другым колом польскых презідентьскых волеб. Інформувала о тім днесь аґентура DPA. Міністерство заграничных справ у Варшаві одмітать маніпулацію і єдносторонне оцінюваня презідентьскых волеб в Польску. Такы практікы подля нього характерізували недавну серію статі опублікованых в німецькых і польскых медіях, котры мають німецькы властникы. Тоты статі подля польского резорту діпломації вытворяють доятя, же споминаны медія підпорують єдну зо суперячіх стран в другім колі презідентьскых волеб выписаных на 12-го юла. (TASR, Pkf)