x

Воєньска поліція здобыла з енвіро фонду дотацію на накуп технікы

00

Воєньска поліція здобыла з Енвіронменталного фонду дотацію у вышцї 150.000 евр на накуп матеріалу і технікы. В рамках нєй накупить три штворколкы, штири дроны і далше выбавлїня, як прілбы ці штїты. Цїлём є зефектівнити одгалёваня енвірокріміналіты у воєньскых лїсох і далшых просторах. ,,Воєньска поліція актівно сполупрацує на одгалёваню енвіронменталной кріміналіты і в ареалох воєньскых лїсів а обєктів. На основі контракту о додаваню підпоры з Енвіронменталного фонду на реалізацію штатной підпоры старостливости о жывотне окружіня здобыла історічно першыраз дотацію,“ пояснила говоркыня резорту обраны Мартіна Коваль Какащікова з тым, же іде о реалізацію першой фазы штудії, котру выпрацовала воєньска поліція.

(TASR, Шутіова)