x

Друцкер: Самосправы є нутне жадати к будованю капаціт МШ

00

На выбудованя новых капаціт матерьскых школ (МШ) суть доступны фінанчны средства з Плану обновы і одолности СР. Проблемом є, же самосправы є нутно жадати і пересвідчовати, абы їх будовали. В дебаті про пресаґентуру  TASR то повів міністер школства, наукы, дослідженя і шпорту Томаш Друцкер. Як дале сконштатував Друцкер, же фінанчны средства суть к діспозиції, но мають проблем з тым, абы їх доказали выужыти самосправы, котры суть зрядьовательом МШ. Другым проблемом суть і персоналны проблемы. (TASR, Pkf)