x

Жітняньска одходить з партії Most-Hid

00

Ексміністерка справодливости і посланкыня Народной рады СР Луція Жітнаньска одходить з Mosta-Hid. Одходить тым і з посланецького клубу. Про Тлачову аґентуру Словацькой републікы то потвердило дакілько од себе незалежных здроїв. Жітнянска увела, же страчать довод на утримованя і чісто формалных звязків з актуалнов владнов коаліціов. Додає, же по півроку фунґованя влады Петра Пеллеґрініго ани в єднім з проблемів не настав такый посун, жебы успокоїв верейность або її особно. Подля єй слов доходить к злегчованю проблемів. О Жітнянской одходї ся шпекуловало уже довше по тім, шо закінчіла своє пособлїня у владї. По тогорічній вымінї кабінету Роберта Фіца за владу Петра Пеллеґрініго уже не продовжовала у функції міністеркы справодливости. Выміняв єй Ґабор Ґал. Жітняньска уже тогдый бісїдовала о своїм поступнім одходї з політікы.
(TARS)