x

НАКА обвинила 63 осіб з економічной трестной чінності

00

Народна крімінална аґентура обвинила в рамках минулотыждньовой великой поліцайной акції с назвом Шарк цілком 63 осіб з економічной трестной чінності. Інформував о тім поліцайный презідент Тібор Ґашпар. Злочінецька ґрупа мала чінити даньову трестну чінность од зачатку 2014 рока. Через сіть сполочности обходувала із фіктівныма або і высоко надоцінюваныма рекламныма службами, што єй давало можность выужыти собі нижшу даньову повинність. Цілкову шкоду вышетрователь вычіслив на скоро 28 міліонів евр. Еліта злочінецькой ґрупы – 13 людей коло головы ґрупы Штефана Ш., называного Піпо, є везобні пронаслідувана.
(Петро Кімак-фейко)