x

Подля Суліка треба Котлебу поразити у вольбах

00

Лідер SaS Ріхард Сулік не є несподіваный выроком суду о нероспущіню ĽSNS. Поразити партію Котлебы подля нього треба в політічнім змаганю. Сулік вчера крітіковав і ініціатіву ґенералного прокуратора Яроміра Чіжнара. „Ініціатіву Чіжнара беру за дословно глупу і шкодливу. Мав бы ся занимати розумнішыма справами, мав бы доганяти мафіанів, може бы собі мав побісідовати зо своїм колеґом Ковачіком, жебы перестав замітати вшыткы кавзы. Так акурат наганять далшых сімпатізантів партії Маріяна Котлебы, з котрыма бытостно не сьме согласны,“ повів председа лібералів. Єдночасно припомянув, же з Котлебовцями не буде коалічно співпрацовати, кедьже суть там членове, котры наприклад бісідують, же голокаусту не было. Сенат Найвысшого суду Словацькой републікы неприяв у понедільок пропозіцію на роспущіня парламентной ĽSNS. Пропозіцію на роспущіня дав ґенералный прокуратор в маї 2017-го року. Ку темі выразив ся і председа Народной рады Андрей Данко ці премєр Петер Пеллеґріні. Вырок суду акцептують, но ясно дали знати, же з партійов Котлебы не хотять співпрацовати.

(Медвідь, TASR)