x

Презідентка ветовала новелу о заведжіню 3. годины тїлесной выховы

00

Презідентка Зузана Чапутова верла у четверь парламенту на повторююче перерокованя новелу школьского закона, котра бы мала од 1. септембра завести на школах третю годину тїлесной выховы. TASR о тім інформовав єй говорьця Мартін Стріжінець. Голова штату пропонує посунути платность закона на 1. септембер 2025 без огляду на тіп основной школы а без огляду на то, цї школа мать тїлоцвічню. Презідентка є пересвідчена о тім, же проблематіка управы кількости годин тїлоцвіку мать быти передовшыткым одборным а не політічным вопросом, жебы мож было посудити і зогляднити персоналне, просторове і матеріално-технічне забезпечіня школ.

(TASR, Шутіова)