x

Фінанцёваня школ ся зєднотить до пособности резорту школства

00

Фінанцёваня школ і школьскых заряджінь в реґіоналнім школстві ся зєднотить до пособности міністерства школства. Выходить то з новелы закона о штатній справі в школстві і школьскій самосправі з дїлнї резорту школства, котру у четверь посланцї Народной рады СР схвалили. В роцї 2013, дошло ку кроку в ряджіню і фінанцёваню школ і школьскых заряджінь на Словакії. В дослїдку того часть школ і школьскых заряджінь рядить і фінанцює Міністерство школства, наукы, баданя і шпорту СР а часть Міністерство внутрїшнїх дїл. ,,Закон мать за цїль одстранити актуалне несістемове перероздїлїня компетенцій, ряджіня і фінанцёваня школ і школьскых заряджінь, але і зєднотити компетенції під резорт школства з цїлём приспіти ку ефектівно фунґуючому резорту,“ увів резорт школства.

(TASR, Шутіова)